REFERENCE

Odaberite

Industrijske instalacije

 • TDR d.o.o.
  • elektroinstalacija na dovodu goriva za vertikalni sušionik
 • Sportska dvorana Intersport Poreč
  • elektrotehnička instalacija
 • Obrt „ACR“
  • poslovna hala u Rovinju (elektroinstalacije, gromobran )
 • Trgometal d.o.o. Sutivanac
  • poslovni prostor Žminj
 • Cromaris d.d.
  • rekonstrukcija el. instalacije u Budavi
 • Općina Fažana
  • NN razvod u naselju Fažana - jug II
 • TDR d.d. ROVINJ – stara tvornica
  • utovarno istovarna rampa – el. instalacija, gromobranska instalacija, LAN
  • skladište gotovih proizvoda – el. Instalacija, LAN, tel. instalacija
  • „E“ zgrada skladišta – rekonstrukcija el. Instalacije, LAN, tel. Inst.
  • Poslovni prostori u „L“ zgradi III kat – el. Instalacija, LAN, tel. Instalacija
 • TDR d.o.o. ROVINJ – tvornica u Kanfanaru
  • HALA 1 – e. instalacija, vatrodojava, klimati, prateća inst.
  • HALA 2 – el. Instalacija, vatrodojava, klimati, prateća inst.
  • HALA 3 – el.instalacija, vatrodojava, klimati, prateća inst.
  • KOTLOVNICA – kompletna el.instalacija, vatrodojava, prateća inst.
  • UPRAVNA ZGRADA – el. Instalacija, vatrodojava, klimati, antenski sustav
  • ISTRAGRAFIKA d.d. – ROVINJ
  • fotopriprema – el. Instalacija, LAN, tel. Instalacija
  • štanceraj – el. Instalacija, LAN, tel. Instalacija
 • MAISTRA d.d. ROVINJ
  • Energana hotela Eden u Rovinju
  • TN V.Rubin - popratna instalacija za sustav za reversnu osmozu
  • Hotel Eden – el. Instalacija strojarnica liftova i liftnih okana
  • Hotel Eden – rasvjeta ljetne terase i ulaza
  • AC Polari – NN mreža
  • AC Veštar – NN mreža napajanja MOBIL HOM-ova
  • AC Veštar – izrada dijela NN mreže komplet sa SSRO razdjelnicima i kamp ormarima
  • Hotel Istra, Eden i AC Polari – zamjena RAG-a i izrada gromobrana
  • AC Polari –rekonstrukcija zračne NN mreže
 • ROVINJTURIST d.d. Rovinj
  • AC Valdaliso – NN mreža komplet sa kamp ormarima
 • MON PERIN d.o.o.
  • AC SAN POLO – NN razvod komplet sa razdjelnicima i kamp ormarima
  • AC COLONE – NN razvod komplet sa razdjelnicima i kamp ormarima
 • C-M d.o.o. ROVINJ
  • C-M ŽMINJ – izrada el. Instalacije, LAN, tel. Instalacija, vatrodojave, alarma i gromobranska instalacija poslovnog prostora u industrijskoj zoni Žminj
 • ACR Rovinj
  • ACR Poreč – izrada el. Instalacije, LAN, tel. Instalacija, vatrodojave, alarma i gromobranska instalacija poslovnog prostora u industrijskoj zoni Poreč
 • BI-TI-ESSE d.o.o. Žminj
  • BI-TI-ESSE Krculi – izrada el. Instalacije, LAN, tel. Instalacija i gromobranske instalacije poslovnog prostora u Krculima (Žminj)
 • KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ
  • gradski deponij Lokva Vidotto – NN razvod, javna rasvjeta i automatika
 • ANTENAL d.o.o. NOVIGRAD
  • rekonstrukcija automatike postrojenja
 • LIMSKA DRAGA d.o.o. KANFANAR
  • Kompletna el. Instalacija pročistača otpadnih voda
  • EL. Instalacija i automatike JEZERA
 • GRAD PAZIN
  • NN razvod u prostoru bivše vojarne

Godišnji ugovori o održavanju:
1. ADRIS GRUPA d.d.
2. MAISTRA d.d.
3. OPĆINA KANFANAR
4. MON PERIN d.d. BALE
5. MAISTRA d.d. četverogodišnji ugovor o održavanju elektroenergetskih postrojenja (trafostanica)
6. HEP - elektromontažni radovi grupa Rovinj
7. HEP - građevinski radovi grupa Rovinj
8. Četverogodišnji ugovor o održavanju elektroenergetskih postrojenja - Mirnaribolov d.o.o. Rovinj
9. Četverogodišnji ugovor o održavanju elektroenergetskih postrojenja - Adris d.d. Rovinj
10. Brijuni Rivjera d.o.o. – održavanje elektroenergetskih postrojenja

Copyright TIM WATS d.o.o.  |  Sve prava pridržana.  |  Valid XHTML 1.0 Strict  |  Valid CSS 2.1